Išrinkta Šeimininkių šeimininkė ir paskelbta Bičių karalienė

Šventėje Šeimininkių šeimininke išrinkta Aldona Einorienė iš Kupiškio. Jai įteiktas „Ūkininko patarėjo“ įsteigtas prizas bei žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės dovanos.
Bitininkų ir „Ūkininko patarėjo“ leidinių skaitytojų valia 2007 m. Bičių karaliene tapo Marytė Pupkevičienė iš Adutiškio (Švenčionių r.). Drauge su vyru Aleksandru ji prižiūri 170 bičių šeimų, dalyvauja Lietuvos bitininkų sąjungos ir krašto bendruomenės renginiuose, talkina Vilniaus šv. Jono kongregacijos vienuolyno seserims prižiūrint bites. Namuose ji puoselėja vaško suvenyrų gamybos verslą, įdarbina ir vyrą, ir tris moksleivius sūnus. Su Adutiškio vidurinės mokyklos mokiniais M. Pupkevičienė rengia pokalbius apie gamtą ir bitininkystę, organizuoja piešinių parodas šia tema. Jausdami mamos meilę ir rūpestį paaugliai sūnūs Tadas, Tomas ir Karolis ne tik puikūs talkininkai bityne, bet ir gerai mokosi, lanko muzikos mokyklą, groja keliais muzikos instrumentais. Gyvendama sudėtingos istorinės patirties Adutiškio krašte, M. Pupkevičienė rūpinasi tautinio identiteto išlaikymu, lietuviškų tradicijų puoselėjimu. Savo įvairiapuse ir įvairiašake veikla ji nusipelnė Bičių karalienės titulo.
M. Pupkevičienei Bičių karalienės regalijas įteikė žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė ir „Ūkininko patarėjo“ leidinių vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas, sveikino Seimo vicepirmininkas Alfredas Pekeliūnas, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius, Švenčionių rajono tarybos narė Jolanta Paškievič, Adutiškio seniūnas Arūnas Pirštelis, Lietuvos bitininkų sąjungos įgalioti asmenys.
„Ūkininko patarėjo“ leidinių skaitytojai ir šalies bičiuliai yra išrinkę penkias Bičių karalienes: Romą Mačienę (2003 m., Šiaulių r.), Meilutę Mociškytę (2004 m., Zarasų r.), Ireną Gasperavičiūtę (2005 m., Punsko valsčius), Valdą Bajorienę (2006 m., Kupiškio r.) ir Marytę Pupkevičienę (2007 m.).
Visoms apdovanotosioms suteikta galimybė garbingą titulą ir jį lydintį registruotą prekės ženklą naudoti savo ūkio produkcijos reklamai.
Šventės šeimininkės pagarsino sektiną Bičių karalienių pavyzdį: V. Bajorienės ūkis – 100 bičių šeimų ir trys vyrai (vyras ir du sūnūs), M. Pupkevičienės – 170 bičių šeimų ir keturi vyrai (vyras ir trys sūnūs).
Žemės ūkio ministerijos padėkos raštu buvo apdovanota aktyvi Ukmergės krašto bitininkų draugijos narė Vanda Šukienė.
“Šeimininkės” šventės dalyviai turėjo progos ne tik pasveikinti naująją Bičių karalienę M. Pupkevičienę, bet ir įsigyti jos gaminamų vaško suvenyrų, pasiklausyti jos ir vyro Aleksandro pasakojimų apie bitininkystę ir Adutiškį.

Autorius
Justinas Adomaitis
2007-05-22, Nr. 58(2107)