Spaudoje

Išrinkta Šeimininkių šeimininkė ir paskelbta Bičių karalienė

Ūkininko patarėjas

2007-05-22, Nr. 58(2107)    

Bičiulystė suartina ir tolimus kaimynus

Švenčionių kraštas. 
(Archyvas/2012 m. vasario 8 d., trečiadienis Nr.11 (1154))  

Bitininkausi progresyviai – medaus turėsi

Švenčionių kraštas.
(Archyvas/2011 m. liepos 27 d., trečiadienis Nr. 54 (1101))  

Įsimintini įspūdžiai iš skandinavų šalies

Švenčionių kraštas. 

(Archyvas/2012 m. kovo 3 d., šeštadienis Nr.18 (1161))